Jarní soutěž Linteo - ukončena

25.03.2013 15:48

Jarní soutěž Linteo 2013 - ukončena

Seznam výherců:

Karolína Krůgová - Praha 10

Anna Fousková - Příbram 7

Tereza Mullerová - Praha 4

Boudová Ema - České Budějovice

Anežka Menclová - Rychnov u Jbl.

Tereza Marasová - Jihlava

Tereza Frotzlova - Louny

MŠ - Praha Zbraslav

Eliška Stavinohová - Zubří

Laura Procházková - Ostrava

Markéta Kašparová - Česká Skalice

Blanka Valentová - Plzeň

Michal Matuška - Vítkov

Simona Miková - Český Brod

Petr Jacko - Dobřany

Ivana Balcarová - Hovorany

Emilie Koribaničová - Frýdlant nad Ostravicí

Radka Vavřiníková - Lašťany

Michaela Vyčítalová - Strakonice

Karolína Mánková - Mělník

Kolik let  je již česká značka Linteo na našem trhu?

a) 3

b) 8

c) 15

Správné odpovědi zasílejte na adresu:

Předmět:  soutěž Linteo A,B nebo C (napíšete písmeno dle Vašeho rozhodnutí, která odpověď je správná).

PRAVIDLA SOUTĚŽE –  soutěž Linteo Baby

Pořadatel soutěže:

 • Melitrade a.s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha, IČO: 27750141 (dále též „pořadatel“)

1) Termín trvání a místo soutěže

 • Místo určení: celá ČR
 • Termín průběhu akce: od 1.4.2013 do 31.5. 2013

2) O co hrajeme

 • 20x Linteo balíček – výrobky Linteo – vlhčené dětské ubrousky Linteo Baby Sensiteve,kapesníčky v boxu, kapesníčky 10x10, vlhčené ubrousky antibakteriální, intimní, odličovací, odličovací tampony, 100% bavlněné kapesníčky,

3) Účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže může být pouze osoba starší 18-ti let s adresou pro doručování na území České republiky (dále též „soutěžící“), která v období od 1.4.2013-31.5.2013. napíše a zašle správnou odpověď na výše uvedenou otázku na:
 2. Podmínkou pro účast v této soutěži je mimo zaslání odpovědi i doručovací adresou, kam má být cena doručena.
 3. do předmětu dejte název Jarní soutěž Linteo A, B nebo C.
 4. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
 5. Soutěžící nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra nebude předána.

4) Průběh a princip soutěže

 1. Soutěž probíhá od 1.4.2013 do 31.5. 2013
 2. V případě, že nebude pořadatelem obdržena doručovací adresa, zaniká nárok na zaslání výhry, právo na dárky zaniká také při neúplném znění doručovací adresy.
 3. Výhry budou pořadatelem výhercům doručeny nejpozději do 6 týdnů od ukončení soutěže.
 4. V případě, že výherce nepřevezme výhru do 1 kalendářního měsíce ode dne, kdy byl k jejímu převzetí vyzván, přestává být výhercem.
 5. Předání výher zajišťuje pořadatel soutěže.

5) Ostatní ustanovení

 1. Soutěžící odesláním odpovědi na adresu potvrzuje, že si tato pravidla předtím důkladně přečetl, a že s nimi bezvýhradně souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.
 2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení došlých odpovědí stejně jako právo ze soutěže vyloučit ty odpovědi, které nebudou v souladu s pravidly soutěže.
 3. Do soutěže budou zařazeny pouze platné a správné odpovědi. Tím se rozumí taková odpověď, která obsahuje požadované údaje a byla zaslána v souladu s těmito pravidly.
 4. Pořadatel není odpovědný za jakékoli případné škody vzniklé výhercům v souvislosti při doručení výhry či s užíváním výher.
 5. V případě, že se nepodaří doručit výhru výherci na jím uvedenou poštovní adresu, zaniká nárok výherci na získání této výhry.
 6. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se jakákoli osoba i přes uvedená pravidla stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato výhra nebude předána tomuto soutěžícímu. Ze soutěže budou také vyloučeni účastníci, u nichž bude mít pořadatel soutěže oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání jím samotným nebo ze strany jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play.
 7. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli soutěže. Reklamace na výhry se nevztahují.
 8. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a to v průběhu celého jejího trvání.
 9. Soutěžící odesláním odpovědi uděluje souhlas se zpracováním soukromých údajů v souladu se zákonem 101/200Sb., o ochraně osobních údajů Melitrade a.s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha, IČO: 27750141 za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, event. fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele i zprostředkovatele, dále k nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let od udělení souhlasu resp. od odeslání soutěžní SMS) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
 10. Udělený souhlas soutěžícího zahrnuje rovněž ve smyslu § 27 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů souhlas s předáním osobních údajů do jiných států. Účastník soutěže, který poskytl správci osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.
 11. Pořadatel oznámí zpracování takto poskytnutých osobních údajů dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.
 12. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a zprostředkovatele, všech spolupracujících agentur, společnosti a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.
 13. Pořadatel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem zprostředkovatele bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat nebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
 14. Úplná pravidla soutěže jsou  uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže. Pro informace, reklamace a dotazy lze kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese:
 15. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli.
 16. Soutěž je jednorázová.


    

Zákaznická infolinka

Tel.: +420 465 467 730
E-mail:

Po - Pá: 8:00 - 18:00 

Žádosti o vzorky, jejich ceny a podmínky zasílání směřujte na tento e-mail:

Podrobné kontakty

© 2020, Melitrade a.s. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Zásady ochrany osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑