Jesienny konkurs Linteo 2016

23.09.2016 00:00

Jesienny konkurs Linteo – do wygrania 30 pakietów z produktami Linteo.

Pytanie:

Jakimi składniki są wzbogacone bawełniane płatki kosmetyczne do demakijażu MAXI OWAL, 40szt ?

A: Olejek arganowy + lawenda

B: Jony srebra + olejek arganowy

C: Nagietek lekarski + olejek migdałowy

Prawidłowe odpowiedzi należy przesyłać na adres e-mail: konkurs@melitrade.cz
(upewnij się, czy odpowiedź wysyłasz na podany adres e-mail, inny nie będzie akceptowany).
W temacie wpisz: Konkurs jesienny Linteo A, B lub C 
(litera odpowiada wybranej przez Ciebie odpowiedzi)!!!

ZASADY KONKURSU - "Jesienny konkurs Linteo"

Organizator konkursu:

Melitrade a.s., Roháčova 188/37, 130 00 Praga, REGON: 27750141                                       

(zw. dalej również Organizatorem)

1.     Czas trwania i miejsce konkursu:

Miejsce przeznaczenia:                    cała Polska

Czas trwania konkursu:                    od 21.09.2016 do 31.10.2016

2.      O co gramy:

30 x zestaw z produktami Linteo

Zestaw obejmuje: mleczko do ciała Linteo Baby, chusteczki bawełniane Linteo Premium, płatki kosmetyczne Linteo Premium – MAXI OWAL 40szt., płatki kosmetyczne Linteo 100szt., chusteczki nawilżane do higieny intymnej Linteo Satin, chusteczki nawilżane do codziennego użytku Linteo.

3.  Udział w konkursie: 

1.      Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada adres korespondencyjny na terenie Polski (zw. dalej też Konkursowiczem) i która w okresie od 21.09.2016 - 31.10.2016 wyślę prawidłową odpowiedź na powyższe pytanie na adres e-mail: konkurs@melitrade.cz

2.      Warunkiem uczestnictwa w niniejszym konkursie jest poza wysłaniem odpowiedzi także podanie adresu korespondencyjnego, na który może zostać wysłana nagroda.

3.      W tytule wiadomości należy wpisać: Konkurs jesienny Linteo A, B lub C.

4.      Każdy uczestnik może wysłać tylko jedną odpowiedź.

5.      Uczestnicy niespełniający warunków udziału w konkursie lub działający sprzecznie z zasadami konkursu nie zostaną do niego dopuszczeni. Jeśli okaże się, że osoba pomimo wyżej określonych okoliczności, zostanie zwycięzcą konkursu, np. wskutek podania nieprawdziwych informacji, nie ma ona prawa do otrzymania nagrody i nagroda nie zostanie jej przekazana.

4.      Przebieg i zasady konkursu:

1.      Konkurs odbywa się  od 21.09.2016 do 31.10.2016.

2.      Jeśli uczestnik nie poda organizatorowi adresu korespondencyjnego, traci on prawo do otrzymania nagrody, prawo do nagrody zanika również w przypadku podania niepełnego brzmienia adresu korespondencyjnego.

3.      Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom przez organizatora najpóźniej do 4 tygodni od zakończenia konkursu.

4.      Jeśli zwycięzca nie odbierze wygranej do 1 miesiąca kalendarzowego od dnia, gdy wezwano go do jej odbioru, traci on prawo do nagrody. Nagrodę wysyłamy pocztą tylko raz, jeśli nagroda nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie, zwycięzca musi sam zadbać o jej odebranie, w przeciwnym wypadku nagroda przepada.

5.      Przekazanie nagród zapewnia organizator konkursu.

6.      Po zakończeniu konkursu zostanie przeprowadzone losowanie wśród nadesłanych odpowiedzi.

5.      Pozostałe postanowienia

1.     Uczestnik konkursu wysyła odpowiedź na konkurs@melitrade.cz , potwierdza, że wcześniej przeczytał uważnie podane zasady, i że bez zastrzeżeń się z nimi zgadza oraz zobowiązuje się do ich pełnego przestrzegania.

2.     Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej oceny otrzymanych odpowiedzi, jak również prawo do wykluczenia z konkursu odpowiedzi, które nie będą zgodne z zasadami konkursu.

3.     W konkursie wezmą udział tylko ważne i poprawne odpowiedzi. Oznacza to odpowiedzi zawierające wymagane dane i wysłane zgodnie z niniejszymi zasadami.

4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe po stronie zwycięzców w związku z doręczeniem nagrody czy używaniem nagrody.     

5.     Jeśli nie uda się doręczyć nagrody zwycięzcy na podany przez niego adres pocztowy, zanika prawo zwycięzcy do otrzymania przedmiotowej nagrody.            

6.     Osoby niespełniające warunków uczestnictwa w konkursie lub działające sprzecznie z zasadami konkursu, nie zostaną do niego dopuszczone. Jeśli okaże się, że jakakolwiek osoba, pomimo określonych zasad zostanie zwycięzcą konkursu, np. wskutek podania nieprawdziwych danych, nie ma ona prawa do nagrody i nagroda ta nie zostanie przekazana danemu uczestnikowi. Z konkursu zostanie wykluczony również uczestnik, co do którego organizator będzie mieć uzasadnione podejrzenie stosowania nieuczciwego działania - przez daną osobę lub inne osoby, które pomogły danemu uczestnikowi w zdobyciu nagrody lub działania, które nie są fair play.

7.     Udziału w konkursie ani nagrody nie można egzekwować drogą prawna ani też nie można się domagać w związku z powyższym rekompensaty w formie pieniężnej.  Wszelkie nieodebrane nagrody przypadają w udziale organizatorowi konkursu. Do nagród nie odnosi się reklamacja.

8.     Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie, w trakcie trwania konkursu, zmienić lub zmodyfikować zasady konkursu i całkowicie odwołać konkurs bez podania przyczyny oraz określenia rekompensaty.

9.     Uczestnik wysyłając odpowiedź udziela zgody na przetwarzanie danych prywatnych zgodnie z ustawą 101/200 Sb., o ochronie danych osobowych Melitrade a.s., Roháčova 188/37, 130 00 Praga, REGON: 27750141  w celu oceny konkursu i dalszego przetwarzania dla potrzeb marketingowych, chodzi tu zwłaszcza o zgodę na wykorzystanie udostępnionego nazwiska, adresu, ewentualnie fotografii w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej organizatora i pośrednika, ponadto na oferowanie produktów i usług oraz przesyłanie informacji o promocjach marketingowych, obejmujących kontakt telefoniczny i przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail, jak również innych środków elektronicznych zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb., na czas do odwołania zgody (maksymalnie na 10 lat od udzielenia zgody czy też wysłania SMS-a konkursowego) oraz na to, że do takich danych mogą zostać przypisane inne dane.

10.      Zgoda udzielona przez uczestnika obejmuje również w rozumieniu § 27 ust. 2 lit. a) ustawy o ochronie danych osobowych zgodę na przekazanie danych osobowych do innych państw. Uczestnik konkursu, który udzielił administratorowi dane osobowe, ma prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do modyfikacji takich danych, blokowania nieprawidłowych danych osobowych, ich usuwania itp. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania praw przez administratora, może zwrócić się do Firmy i ewentualnie bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą Pplk. Sochora 27, Praga 7. Udzielenie zgody jest dobrowolne i uczestnik może taką zgodę w dowolnym momencie odwołać pod adresem administratora.

11.      Administrator zawiadomi o przetwarzaniu tak udzielonych danych osobowych zgodnie z § 16 ustawy nr 101/2000 Sb. w aktualnej wersji Urzędowi Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Pradze w terminie przewidzianym przez prawo.

12.      Z konkursu wyłączeni są wszyscy pracownicy organizatora oraz pośrednicy, wszystkich współpracujących agencji, firm i osoby im bliskie. Jeśli zwycięzcą zostanie osoba, która jest pracownikiem wymienionych firm lub osoba im bliska, nagroda nie zostanie wręczona.

13.      Organizator ma prawo, za wcześniejszą pisemną zgodą pośrednika, bez rekompensaty zmienić lub zmodyfikować zasady konkursu lub wstrzymać konkurs bądź odwołać go bądź jednostronnie zmienić albo uzupełnić zasady. Zasady mogą być przedstawiane w skróconej wersji w materiałach promocyjnych w związku z konkursem, przy czym niniejsze pełne zasady są uważane w ramach konkursu za jedyne, pełne i ostateczne.

14.      Kompletne zasady konkursu są dostępne na stronie www.melitrade.pl i w formie wydrukowanej w siedzibie organizatora konkursu. Aby uzyskać informacje, złożyć reklamację i zadać pytanie organizatorowi, można pisać na adres e-mail: osiej@melitrade.cz

15.      Ostateczne decyzje w sprawie spornych kwestii leżą zawsze w gestii organizatora.

16.      Konkurs jest jednorazowy.Infolinia klienta

tel.: +420 465 467 730
Pon. - Pt: 8:00 - 18:00

e-mail:

Szczegółowe kontakty

© 2021 Melitrade a.s.

Mapa strony

Created by eBRÁNA s.r.o. | Powered by CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Na początek ↑