Upravit stránku

Vízia spoločnosti Melitrade a.s. a dôraz na zaistenie kvality výrobkov a plnenie ekologických požiadaviek sa naplňuje aj vstupom spoločnosti do výrobného procesu. Spoločnosť Melitrade a.s. sa stala akcionárom spoločnosti GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE SP. ZO.O, ul. Gen. Wł. Andersa 32, 48340 Głuchołazy, Poľsko.

www.gzp.com.pl


Vstupom spoločnosti Melitrade a.s. tak bola ďalej prehĺbená úzka spolupráca oboch spoločností a spoločnosť Melitrade a.s. sa tak priamo podieľa nielen na kúpe nových, moderných výrobných strojov od renomovaných výrobcov, ale aj na zaisťovaní ďalších podmienok výroby. Spoločnosť Melitrade a.s. sa takisto podieľa na kontrole kvality výrobného procesu a kontrole kvality konečných výrobkov.
 
Spoločnosť Melitrade a.s. sa tak priamo zapojila do výrobného procesu výrobkov, ktoré následne dodáva svojim zákazníkom.